Tijdlijn

Wat hebben we gerealiseerd in 2021?

Januari

Tilburg verwelkomt Biezenmortel en daarmee het Landpark

Vanaf 1 januari 2021 hoort Biezenmortel officieel bij de gemeente Tilburg. Jaap de Bruin vertelt in een interview bij ‘Tilburg spreekt’ dat hij hoopt dat, nu het Landpark daarmee onder de gemeente Tilburg valt, dit ten goede komt aan de ontwikkeling van allerlei faciliteiten voor onder andere de bewoners. Bekijk hier hele interview met Jaap.

Samenwerkingsovereenkomst Gemengd Wonen Breda

We ondertekenen digitaal de samenwerkingsovereenkomst "Gemengd Wonen Breda" met Gemeente Breda, SMO, Sovak, Wonenbreburg en Zintri. Met deze overeenkomst gaan we de samenwerking aan om 53 appartementen te bouwen in de Rijpstraat in Breda. Hiervan zijn 20 appartementen bestemd voor mensen met een zorgvraag. Alle huurders vormen straks een wooncommunity waarin iedereen zijn plek vindt.

De volgende stap naar een duurzame omgeving 

We nemen online het certificaat voor de Milieuthermometer Zorg in ontvangst en tekenen de Green Deal 2.0 regio Hart van Brabant. Het certificaat behaalden we voor de locaties op het Landpark Assisië in Biezenmortel en locatie Groot IJpelaardreef in Breda. Als zorgorganisatie hebben we de verantwoordelijkheid om een gezonde en duurzame woon-, werk en leefomgeving voor cliënten en medewerkers te bieden. Vanaf 2019 zijn wij bij de Green Deal Hart van Brabant aangesloten om onze duurzame ambities waar te maken.

Februari

Enquête onder medewerkers: 'hoe ervaar jij deze coronaperiode?'

We vinden het extra belangrijk om in deze coronatijden betrokken te blijven bij de medewerkers. Samen met onderzoekspartner Effectory zetten we een enquête uit onder alle collega's. We willen weten hoe het met iedereen gaat, hoe deze periode ervaren wordt en waar wij samen met de medewerker kunnen ontwikkelen of verbeteren.

Elkaar (online) ontmoeten! ABCdate maakt het mogelijk

Met elkaar (digitaal) in contact blijven is in deze tijd van corona misschien wel belangrijker dan ooit. ABCdate maakt dit voor cliënten van Prisma en andere zorgorganisaties mogelijk. Via de website of app kunnen cliënten met elkaar chatten, een hobby delen, vrienden maken of wellicht ontstaan er wel mooie relaties.

Maart

Lucille Werner op werkbezoek bij Prisma

Op 12 maart komt Lucille Werner - oprichtster van de Lucille Werner Foundation en Tweede Kamerlid - op werkbezoek bij het hospice. Net als Prisma maakt Lucile zich sterk voor mensen met een beperking in de samenleving. Een gedeelde missie, welke we dan ook bespreken tijdens het openhartige en fijne bezoek. Daarnaast bespreken we het belang van palliatieve zorg in de gehandicaptensector en een veilige plek om te sterven. Gelijke kansen voor iedereen is ons gezamenlijke doel.

Meerjarige samenwerking in het Van Gogh Nationaal Park

We gaan met ruim 50 Brabantse partners een meerjarige samenwerking aan in het Van Gogh Nationaal Park in Brabant. Samen zetten we ons in voor een mooi landschap met prachtige natuur, waardevol erfgoed. Het groen loopt door tot in het hart van de steden en dorpen. We bevorderen een vitaal boerenland met duurzaam toerisme, midden in een economisch krachtige regio. We zijn blij samen te werken met alle betrokken partijen.

April

Opening Kloosterpad Landpark Assisië

De Provincie Noord-Brabant organiseert in 2021 Het Jaar van het Kloosterleven. Prisma laat wandelaars van 'Ons Kloosterpad' op Landpark Assisië kennismaken met verleden, heden en toekomst van de zorg. Bij de opening van dit 300 kilometer lange wandelpad langs (voormalige) kloosters in Brabant verschijnt op 30 april 'Het Bindboek'. Daarin spiegelen we dit deel van onze geschiedenis aan de opgave waar we vandaag als moderne zorgorganisatie voor staan. 

Mei

Hallo Prisma wordt Mijn Makker en Mijn Prisma 

Goed communiceren, dat doen we samen! We zetten een volgende stap in de cliëntcommunicatie. Voorheen werkten we met Hallo Prisma, een systeem waar je voor moest inloggen. We vervangen dit systeem door 'Mijn Prisma' en 'Mijn Makker'. Op Mijn Prisma en Mijn Makker bieden we informatie en leuke weetjes voor iedereen die we ondersteuning bieden. 

Drie organisaties onder één dak

We gaan de samenwerking aan met zorgorganisaties Mijzo en Raffy-Lâle-De Leystroom. Vanaf 17 mei nemen cliënten die zorg krijgen van Prisma en van de twee andere zorgorganisatie hun intrek in zorglocatie Buurstede 17 in Oosterhout. We gaan op deze locatie twee jaar zorg en begeleiding bieden aan kinderen, tot hun nieuwe kindcentrum in Raamsdonksveer af is. Ook volwassen cliënten gaan tijdelijk op de nieuwe locatie wonen. Zij wonen hier tot de nieuwe Prisma-locatie aan de Lodewijk Napoleonlaan in Oosterhout af is. Het is mooi om op deze manier samen te werken aan zorg en ondersteuning.

Ondertekening visie op medezeggenschap

We ondertekenen de nieuwe visie op medezeggenschap. De invoer van de wet medezeggenschap cliënten in een zorginstelling (Wmcz 2018) is de aanleiding voor het anders inrichten van medezeggenschap bij Prisma. Enkele belangrijke punten uit de visie op medezeggenschap zijn vertrouwen en wederzijds respect. Dat is de basis waarop we samenwerken en waarbij we naar elkaar luisteren en samen nadenken over wat belangrijk is voor iedereen die zorg van ons ontvangt.

Juni

Groei en ontwikkeling tijdens corona

Onze medewerkers willen we volop groei- en ontwikkelkansen geven. Daarom zijn in de coronatijd scholingen, voor zover dat kon volgens de geldende richtlijnen, doorgegaan of vonden in aangepaste vorm plaats. En met succes. Zo heeft een aantal begeleiders niveau 3 zich via een intern traject ontwikkeld tot begeleider niveau 4, een tiental medewerkers volgde succesvol een programma 'certificeerbare eenheden' en zes collega's zijn opgeleid als trainer RWT+ (Respectvolle Weerbaarheid Training).

Verbinding tussen bewoners in tijden van corona 

Studenten van Avans Mens & Techniek uit Breda denken met ons mee over hoe we interactieve online ontmoetingen voor bewoners mogelijk kunnen maken in tijden van corona. Op 3 juni wordt hiervoor nieuwe aparatuur geïnstalleerd in de Kapel op Landpark Assisië. Het blijkt in een grote behoefte te voorzien en bewoners maken zich de benodigde vaardigheden snel eigen.

Juli

Legertje kippen tegen onkruiddruk zorgt voor zinvolle dagbesteding bij boomkwekerij

Boomkwekerij Udenhout houdt kippen en bestrijdt daarmee op een natuurlijke manier onkruid. Dit zorgt ook meteen voor een zinvolle dagbesteding voor cliënten van Prisma en ASVZ. Zo gaan zij helpen bij het verzorgen van de kippen en bij het rapen, sorteren, stempelen en verpakken van eieren. Door de kleinschaligheid is er overzicht, eigen verantwoordelijkheid en genoeg ruimte voor persoonlijke groei. 

De beste zorg voor kinderen met een ontwikkelingsachterstand

Vanuit een meerjarige samenwerking met de Universiteit voor Humanistiek is een leergemeenschap ontstaan. In tien bijeenkomsten werkt de leergemeenschap aan oplossingen die bijdragen aan de beste zorg voor kinderen met een ontwikkelingsachterstand en hun gezin. Het bijzondere van de leergemeenschap is dat er veel verschillende perspectieven aan tafel zitten, bijvoorbeeld moeders, begeleiders die werken op de groep in een Orthopedagogisch Dagcentrum van Prisma en een kwaliteitsmedewerker van het CZ zorgkantoor. We willen de kennis die met deze leergemeenschap wordt ontwikkeld, gebruiken binnen ons nieuwe Kind & Gezin Centrum.

Augustus

Landpark vakantieweken

In augustus krijgen we in Nederland weer iets meer ruimte om leuke intiatieven te organiseren. Daarmee zijn de Landpark zomerweken een feit! Van 16 tot en met 29 augustus wordt - met inachtneming van de toen geldende maatregelen - een gedeelte van het Landpark omgetoverd tot een heerlijke strandlocatie waar leuke activiteiten plaatsvinden.

Goede zorg is een proces van samen ontwikkelen

Samen organiseren, dat is waar Prisma in gelooft! De samenleving verandert continu en zorgvragen worden complexer. Het antwoord op de vraag: 'wat is goede zorg?' is een proces van samen ontwikkelen. Om dit proces te ondersteunen, organiseren wij regelmatig morele beraden. Op maandag 23 augustus werd op initiatief van het team van de Hoge Donk in Raamsdonksveer zo'n moraal beraad gehouden. Betrokken medewerkers vanuit verschillende lagen van de organisatie komen die dag bij elkaar en delen ervaringen over hun dagelijkse werk. Zo vinden we met elkaar richting in de veranderende tijden. 

September

Tussentijdse evaluatie actieonderzoek door UvH en Tranzo

De samenleving is in transitie. Nieuwe vormen van zorg en samenleven zijn noodzakelijk, bestaande vormen transformeren. Wij geloven dat ontmoetingen tussen verschillende werelden hiervoor belangrijke voedingsbodem zijn. Op Landpark Assisië in Biezenmortel gaan we daarom partnerschappen aan met verschillende marktpartijen, overheden en burgerinitiatieven. In 2021 onderzochten Frank van Gool (Tranzo Tilburg University) en Laura Mudde (Universiteit voor Humanistiek) de impact van deze partnerschappen op het alledaagse leven op het Landpark. Op woensdag 1 september werden de eerste bevindingen besproken. In dit filmpje kijken beide onderzoekers terug op die bijeenkomst.

Oktober

De cradle maakt nieuw contact mogelijk (Fittin) 

De bewoners van woongroep de Toekomst - een ouderinitiatief waar ons bedrijfsonderdeel Fittin zorgaanbieder is - ontvangen vol blijdschap een CRDL. De CRDL is een interactief zorginstrument dat mensen via geluid en aanraking verbindt. Op een speelse manier stimuleert het instrument het contact tussen bewoners en hun naasten. Met de komst van de CRDL ontstaat een nieuwe en gelijkwaardige vorm van interactie. Met sponsoring vanuit Stichting 'Vrienden van de Toekomst' en 'Prisma Vrienden' is dit mooie project mogelijk.

Prisma betrekt gemeenteraad Tilburg bij ontwikkelingen op het Landpark 

Met het oog op de naderende gemeenteraadsverkiezingen nemen we de gemeenteraadsleden van de gemeente Tilburg mee in de ontwikkelingen op Landpark Assisië. De pioniersrol die we op dit kersverse nieuwe grondgebied van Tilburg in gang zetten, staat niet op zichzelf. We zoeken hierin bewust naar verbinding met de thema's van de stad.

Project WAVE succesvol afgerond

Relevante kennis van buiten naar binnen brengen door zogenaamde 'outsider onderzoekers'. Dat is de doelstelling in het project Wave. Twee locaties met complexe zorgvragen doen de afgelopen 2,5 jaar mee. In deze periode liep een outsider onderzoeker mee in de dagelijkse praktijk van één cliënt. De blik van binnen naar buiten en de manier hoe een outsider in de paktijk van alledag meeloopt, zorgt er automatisch voor dat er ruimte komt voor reflectie. Tijdens de laatste bijeenkomst werden alle resultaten van de zeven deelnemende organisaties gedeeld.

November

Kunstproject slaat bruggen op het Landpark

Het Landpark is volop in ontwikkeling. We willen dit grote en groene zorgterrein verbinden aan de omgeving. Met de natuur die om het gebied ligt, maar ook met ondernemers en andere initiatiefnemers uit de regio. Kunstproject Common Ground draagt bij aan deze ontwikkeling. Twee jaar geleden starten we dit project, samen met kunststichting Studio Assisië en de groenondernemers van Greenport Midden-Brabant. Vier kunstenaars ontwikkelden ieder een toekomstscenario dat bruggen slaat tussen zorg, natuur, recreatie en ondernemerschap. Eind september 2021 vindt een tussentijdse presentatie plaats op Landpark Assisië. 

Bouw nieuwe woningen in Raamsdonksveer

We bouwen een nieuw kindcentrum om kinderen en gezinnen met een zorg- of ondersteuningsvraag optimaal te kunnen begeleiden. Naast een nieuw kindcentrum en 32 zorgwoningen, die met twee loopbruggen aan elkaar verbonden zijn, komen er in de nieuwe buurt woningen, studio’s en appartementen in veel verschillende prijsklassen. Deze mooie ontwikkelingen brengen nieuw leven in de buurt.

Online boekpresentatie Assisië 

Op vrijdag 19 november vindt de online boekpresentatie plaats van het boek "Over Assisië". Het archief van Landpark Assisië heeft in samenwerking met Erfgoedcentrum ‘t Schoor een boek over de geschiedenis van het Landpark samengesteld. In het boek van 230 pagina's en ruim 500 zwart-wit foto's staan interviews met cliënten, medewerkers en oud-medewerkers. 

Lancering podcast 'broederschap op een bijzondere buitenplaats'

Tijdens '2021 Het jaar van het Brabants Kloosterleven', maken we de podcast 'Broederschap op een bijzondere buitenplaats.' De podcast gaat over de geschiedenis van de Broeders Penitenten die in 1904 starten met de bouw van Huize Assisie. Wat kunnen we leren over de betekenis van 'betrokken burgerschap' toen, in de zoektocht naar nieuwe vormen van zorg en samenleven die Prisma samen met verschillende partners op het huidige Landpark initieert? Over deze vraag komen in deze vierdelige podcastserie de laatste nog in leven zijnde broeders, bewoners, (oud-) medewerkers en nieuwkomers op het Landpark aan het woord. 

Externe visitatie

Op 30 november 2021 vond een (digitale) visitatie plaats. Het thema was ‘Samen Organiseren, leren en reflecteren’. De groep externe professionals was een divers gezelschap afkomstig vanuit andere zorgaanbieders, een gemeente, de zorgkantoren en Fontys. Dit zorgde voor feedback en tips vanuit veel verschillende perspectieven. Het gesprek heeft ons onder andere geleerd dat je op veel verschillende manieren kunt leren en reflecteren binnen teams. Soms gaat dat vanzelf. Soms moet je het organiseren, bijvoorbeeld door een moreel beraad. Verder kunnen teams veel meer van elkaar leren. Een eerste stap daarin is gezet.

December

Start bouw van het Gemengd Wonen project in Breda

Op woensdag 1 december gaat de eerste schop de grond in voor de bouw van 110 sociale huurappartementen aan de Rijpstraat/Nansenweg in Breda. Het nieuwbouwproject bestaat uit twee woonblokken. Het eerste woonblok, met 53 zelfstandige huurappartementen, is een gemengd wonen project van WonenBreburg. Samen met Prisma, SOVAK, SMO Breda, Zintri Zorggroep en Gemeente Breda, stelt WonenBreburg een groep huurders samen die er bewust voor kiest een goede buur te zijn. Het project in de Bredase wijk Heuvel wordt een community waar iedereen meetelt en op zijn of haar eigen manier zijn steentje bijdraagt. Het project zet sterk in op verbinding tussen bewoners onderling én met de wijk. Bekijk hier het filmpje van de start bouw aan de Rijpstraat.

Aandeel in opheffen cliëntenstop bij Jeugdbescherming Brabant 

In juni van 2021 stelt de Jeugdbescherming Brabant (JBB) een cliëntenstop in. Met de komst van een crisisteam - bestaande uit 35 externe medewerkers - kan per 15 december deze cliëntenstop gelukkig worden opgeheven. Drie medewerkers van Prisma namen als gezinsbeschermer deel in dit crisisteam. We zijn trots dat deze medewerkers met hun inzet en deskundigheid een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan de jeugdzorg.

- Claire

“Op zo’n moment zie je waar het in de zorg echt om gaat: elkaar helpen!"