Vooruitblik 2022

De pandemie was ook in 2021 een bepalende factor. Toch hebben we laten zien dat de zorg doorging en dat we de uitdagingen samen aangingen. Ons werk om onze missie te behalen, zetten we ook in 2022 onvermoeid door. 

We willen dat jij zelf kan bepalen hoe je jouw leven leeft. Om hierin van waarde te kunnen zijn en de passende zorg te geven, is het belangrijk om te kiezen welke uitdagingen de meeste focus verdienen. In 2022 focust Prisma zich op:

1

Goede zorg blijven leveren in een steeds veranderende samenleving

Ondersteuningsvragen worden steeds complexer. Wij hebben de overtuiging dat iedereen recht heeft op goed afgestemde zorg. Wij bereiden ons daarom voor op nieuwe ontwikkelingen, zodat wij mee kunnen bewegen. Wij ondersteunen medewerkers en kijken continu wat er nodig is om goede zorg en ondersteuning te kunnen blijven bieden.

2

Het blijven bieden van goed werkgeverschap

Voor ons is het belangrijk om oprechte interesse te tonen in de medewerker, zodat hij of zij het beste uit zichzelf kan halen. Daar blijven we als werkgever op focussen door met iedere medewerker afspraken te maken om met plezier te (blijven) werken. We vragen hierin ook een actieve rol van de medewerker, middels pakken van regie op zijn of haar eigen inzetbaarheid. Hiervoor maken we ruimte. Want alleen als je goed in je vel zit, je je gewaardeerd voelt en je werk op een professionele manier uit kunt oefenen, kun je kwalitatief goede zorg en ondersteuning blijven bieden.

Samen Organiseren als leidraad

In 2022 implementeren we ‘Samen Organiseren’ op alle niveaus van de organisatie. Deze werkmethode gaat verder dan gewoon samenwerken. Het betekent: als professionals elkaar gericht versterken, om zo samen verantwoordelijk te zijn voor de te behalen resultaten. Zo kunnen we het werkplezier samen behouden en vergroten.

Jasmijn

Jasmijn

'Ik wil anderen inspireren de drempel te verlagen om hulp te zoeken'