Waar geloven wij in?

En hoe maken we dit waar?

Je bepaalt zelf hoe je jouw leven wilt leven. Daar geloven we in.
Hoe we hier iedere dag aan werken? Door van waarde te zijn voor iedereen die we zorg en ondersteuning geven. Dat is onze missie.
En wat doen we dan concreet? Aandacht geven aan wat iemand nodig heeft. Door iedere dag opnieuw te kijken voor hoe wij er kunnen zijn. Met goed afgestemde zorg.

Om er zeker van te zijn dat we hierin alle perspectieven vertegenwoordigen, kijken we steeds vanuit 3 pijlers: de reis die de klant doormaakt, de reis van de medewerker en het behoud van een vitale organisatie.

Klantreis

Klantreis

Door steeds te kijken welke reis een cliënt aflegt en in welke fase hij of zij zich op dat moment bevindt, proberen we zo goed mogelijk in te spelen op zijn of haar behoeftes. Daarmee bieden we passende en veilige ondersteuning.
We creëren mogelijkheden zodat cliënten kunnen leren, werken en dagbesteding hebben. Hiermee stimuleren we ontwikkeling en helpen we bij een zinvolle dagindeling. Op deze manier zorgen we samen voor een optimale klantreis.

Medewerkerreis

Medewerkerreis

Ook voor de medewerker verdiepen we ons in welke reis hij of zij aflegt. En in welke fase de medewerker zich bevindt. Met plezier en in goede gezondheid kunnen werken is erg belangrijk. Of je met plezier kan werken is afhankelijk van veel verschillende factoren. Bijvoorbeeld van je gezondheid (fysiek en mentaal). Maar ook of je kennis en vaardigheden nog passen bij wat het werk van je vraagt en je behoefte aan ontwikkeling. Het bespreekbaar maken van deze thema’s bedden we in onze HR-processen in.

Vitale organisatie

Vitale organisatie

Om ons aanbod op de vraag af te kunnen stemmen, onderzoeken wij continu de behoeften in de samenleving. Wij weten waar vraag naar is en spelen daarop in. Daarin bewegen wij mee met ons aanbod: we ontwikkelen continu nieuwe zorgconcepten, zoals het Gemengd Wonen, en doen aanpassingen in ons aanbod buiten het geijkte zorgpad wanneer dat nodig is. Dit doen wij samen met gemeenten, zorgkantoren, verzekeraars en collega-organisaties. Hiermee willen wij financieel duurzaam zijn op de korte en lange termijn.

Paul Berry

"Ik wil het verschil maken en ieders verblijf bij Prisma zo fijn mogelijk maken."

Wil je aanvullende informatie over onze organisatie? 

Bekijk deze links eens: